WILDSTARBERICHTEN
*wildstar-berichten* is een kunstblad dat opinies op een rij zet,
een blad dat uit de grote informatiestroom, destilleert, analyseert en becommentarieert.
*wildstar-berichten* is fris, jong, empatisch en bovenal BANNERLOOS.

-behaviors-

Waarom zappen we?

Zappen is een volkssport geworden. met dank aan de commerciële televisie. Maar
waarom zappen we de ene reclame weg en de andere niet? Josephine Woltman Elpers
van de rijksuniversiteit Groningen probeert het zapgedrag van de Nederlandse t.v-kijker
te verklaren. De promovendus onderscheidt in haar onderzoek drie belangrijke fac-
toren: persoonlijke, reclame-, en externe factoren. Om met een persoonlijke factor te 
beginnen: je zult maar een variety seeker thuis op de bank hebben zitten. Die is sowieso
nogal gauw verveeld en zal de neiging hebben elke commercial (zeg nooit reklamespot)
weg te zappen. Tenzij de betreffende boodschap positieve emoties oproept. Dan wil de
variatiezoeker nog wel eens blijven hangen. Een voorbeeld van een reclamefactor is de
plaatsing van de commercial binnen het reclameblok. Het is logisch dat de eerste en de
laatste binnen zo'n blok het meest worden bekeken. Een andere bevinding van Woltman
Elpers is intressanter. Die gaat over het moment waarop de merknaam voor het eerst
wordt genoemd. Op dat moment namelijk blijkt de zapping rate enorm toe te nemen.
Dan zijn er nog de externe factoren. Wie niet tot de doelgroep behoort, zal eerder weg-
zappen. En na de vijftiende blootstelling aan dezelfde commercial zal de zapkans snel
stijgen. Ook de aanwezigheid van anderen is bepalend. Volgens goed Nederlands 
gebruik dient eerst overlegd te worden bij het wisselen van het kanaal.
flesseninname

Jaarlijks organiseert onderzoeksbureau Healy en Bakker een omvangrijke enquete
naar het koopgedrag van Europeanen. En dat levert aardige feitjes op. Zo doen mannen
in de randstad vaker boodschappen dan elders in Nederland en kopen mannen meer bij 
bezinestations dan vrouwen. Verder is slechts zestien procent van de Nederlanders het 
eens met de stelling dat supermarkten ook op zondag open zouden moeten zijn, waar-
mee we het laagst scoren in Europa. Schokkende informatie levert het onderzoek niet
op, of het moet zijn dat er maar weinig belangstelling bestaat voor het doen van bood-
schappen via het internet (slechts twee procent), waarmee Nederland overigens nog wel
boven het Europees gemiddelde (één procent) zit. Favoriet in de catagorie 'meest be-
langrijke boodschappen doen'zijn: 'flesseninname'en 'vrij parkeren''. De spreuk'koopt
Nederlandse waar, dan helpen we elkaar'slaat vooral aan bij 65-plussers. Verder zijn
Nederlanders in Europees perspectief niet bijzonder chauvinistisch in hun koopgedrag.
Slechts 45 procent van de ondervraagden onderschrijft de stelling ík koop Nederlandse
producten als er een keuze is', waarmee ons land afgezet tegen de rest van Europa, 
onderaan bungelt.

trends voor de toekomst

De 'Brand Futures Group'van het internationale marketingsbureau Young& Rubicam
organiseerde een conferentie over de toemomst van global marketing. De vijf voor-
naamste voorspellingen: Marketing op internet wordt moeilijker. Het grootste probleem
voor marketeers is de technologie die consumenten in staat stelt om alle commercie weg
te filteren. Geen banners, geen advertenties, geen e-mail....wat nu?
De good guys lachen het laatst. Succesvolle merken van de toekomst voelen zich 
verantwoordelijk ten opzichte van consumenten, werknemers, milieu&samenleving.
Denk aan Virgin en The Body Shop. Het huis van de toekomst lijkt op het huis van het ver-
leden. In de zevertiger en tachtiger jaren werd het huis het domein van De Doos (TV, video,
stereo en pc). In de toekomst zal technologie in toenemende mate onzichtbaar worden
ingebed in de woning. Exit de doos. De commercie doordringt alles en adverteerders moeten
steeds harder werken om de boodschap over te brengen. In Londen zijn er al taxichauffeurs
die hun passagiers aanspreken over de vele voordelen van een Siemens mobiele telefoon.
Mensen zullen steeds vaker gaan lijden aan extreme stress. Ook nieuw: stress-jaloezie.
Carièremakers kijken met argusogen naar collega's met meer stress- en dus met een
productiever bestaan.-BEGLUUR-DE-NATUUR-
met tweewekelijkse update over het reilen en zeilen van het
*ZANZIBAR-WONDERBOOM-HUIS--Zeker weten door zuiver meten-


 

 

 

 

wildstar3036