WILDSTAR BERICHTEN
*Wildstar-berichten* is een kunstblad dat opinies op een rij zet,
een blad dat uit de grote informatiestroom: destilleert.analyseert en becommentarieert
*Wildstar-berichten* is fris, jong, empatisch en bovenal BANNERLOOS.

*aklimatiseert u maar*

 


ECOLOGISCHE WOLKENKRABBER

Britse werknemers zien minder daglicht dan hun collega's op het Europese vasteland.
Deze werksituatie weerspiegelt de medezeggenschap die werknemers in Engeland
(niet) hebben. Dat beweert bouwkundige Juriaan Meel, die vorige week op 'het
Europese kantoor' promoveerde aan de Technische Universiteit in Delft.

Hoe ver zit de  werknemer van het raam? Eén van de aspecten die Van Meel voor
zijn promotie onderzocht in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Zweden en italië.
In de Angelsaksische landen zitten wernemers gemiddeld op tien meter afstand van
van de gevel, concludeert hij. Ze zitten daar meer in open kantoorruimtes met cubicles,
de werkplekken zijn van elkaar gescheiden door halfopen wandjes. Van Meel beweert
dat die inrichting de organisatie als geheel en de arbeidsverhoudingen weerspiegelt.
In Noord-Europese landen zie je veel meer aandacht voor de menselijke kant van een
kantoorinrichting.Zo zit in Amerika het management traditioneel bij het raam, die hebben
een 'window office'. De echte topmanagers krijgen een werkplek in een hoek, bij twee ramen
dus: het zogenaamde 'corner office'. In Nederland, Duitsland en Zweden zag Van Meel
vooral lange gangen met kamertjes aan weerszijden. Ondanks verhalen over telewerken 
en het virtuele kantoor is nog steeds meer dan tachtig procent van de Nederlandse Or-
ganisaties op die manier gehuisvest. De kamers bieden de werknemers relatief veel pri-
vacy, daglicht en ruimte. Dat komt deels doordat de arbeidsverhoudingen hier harmo-
nieuzer zijn, de Arbo-wetgeving strenger is en de huren nog relatief laag zijn. Neem bij-
voorbeeld het nieuwe hoofdkantoor van ABN Amro. Daar had de ondernemingsraad com-
mentaar op het oorspronkelijke ontwerp omdat de ramen niet open konden.Dat kan nu wél.
Ja , je kunt er nog steeds niet veel verse lucht opsnuiven, maar dat komt vooral door de
geografische ligging. Van Meel ontdekte tenslotte dat in geen van de Europese steden zeer
hoge kantoorgebouwen(hoger dan 150 meter) voorkomen. Dat komt doordat de Europese
stedenplanners het historische karakter van een stad willen behouden.Uit de Wildstar-garden:
-BEGLUUR-DE-NATUUR-
Met weekelijkse update over het reilen en zeilen van de 
Zanzibar Wonderboom


Helaas moeten wij u melden dat de actie: "mail voor gratis zaad"
ten einde is gekomen.Hiervoor in de plaats zal op de *wildstar-planet* gestart worden
met de bouw van een huis,geheel opgetrokken uit Zanzibar Wonderboom hout.
Wekelijks zal hiervan een verslag terug te vinden zijn op deze pagina.(een Wonderboom plantage in het zuiden van Spanje, opgezet in eigen beheer)

 

wildstar3036